• หน้าแรก
  • รุ่นรถยนต์/อีวี
  • รุ่นจักรยานยนต์
  • รุ่นรถแทรกเตอร์
  • รถเกี่ยวข้าว/Smart Farm
  • เครื่องยนต์อเนกประสงค์
  • ค้นหาผู้จำหน่าย
  • กระดานซื้อขาย/MotorShow
  • ข่าวเด่นรถยนต์Œ/รีวิวรถยนต์
  • ติดต่อโฆษณา

ข่าวรถแทรกเตอร์-เกษตรอัจฉริยะ | ข่าวรถยนต์-รถอีวี | ข่าวรถจักรยานยนต์-รถบิ๊กไบค์

โปรโมชั่น รถแทรกเตอร์ | โปรโมชั่น รถยนต์ | โปรโมชั่น รถจักรยานยนต์


สยามคูโบต้า ปิดยอดขายปี59 5หมื่นล้านบาท ปี60 ขอโต10%

 


นายฮิโรโตะ คิมุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


ขอบคุณข้อมูล ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ (8 ก.พ. 2560) [2430 Views]

สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น เผยยอดขายทั้งตลาดในประเทศและส่งออก ปี 2559 มียอดขายรวมปิดที่ 50,000 ล้านบาท ตั้งเป้ายอดขายในปี 2560 เติบโตขึ้น 10% ประกาศรุกตลาดพืชไร่อย่างต่อเนื่อง พร้อมขับเคลื่อนเกษตรกรรมไทย ให้เป็นเกษตรกรรม 4.0 ด้วยแนวคิด KUBOTA (Agri) Solutions ทุกคำตอบเรื่องการเกษตร

นายฮิโรโตะ คิมุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด แถลงผล การดำเนินงานประจำปี 2559 ระบุว่า บริษัทฯ มียอดขายมูลค่ารวมปิดที่ 50,000 ล้านบาท แบ่งเป็นตลาดในประเทศ 27,000 ล้านบาท และตลาดต่างประเทศ 23,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% จากปี 2558 เนื่องมาจากยอดขายต่างประเทศมีการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง ส่วนในปีนี้บริษัทฯคาดว่าจะเติบโตขึ้น 10%

สำหรับตลาดต่างประเทศ จากที่บริษัทฯได้เข้าไปดำเนินธุรกิจและส่งออกไปยังประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา พบว่า ประเทศเมียนมามีตลาดที่เติบโตมากที่สุด เนื่องจากมีพื้นที่เพาะปลูกจำนวนมาก จึงเป็นตลาดที่ใหญ่และเกษตรกรยังมีความต้องการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร ประกอบกับมีจำนวนครัวเรือนในภาค เกษตรกรรมอยู่มาก รองลงมาคือกัมพูชา และสปป.ลาว ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมในตลาดต่างประเทศ ได้แก่ รถไถเดินตาม เครื่องยนต์ดีเซล แทรกเตอร์ และรถเกี่ยวนวดข้าว ตามลำดับ นอกจากนี้ บริษัทฯได้มีการพัฒนาเครือข่าย ทั้งการขายและบริการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการหาพันธมิตรทางการเงิน เพื่อเพิ่มความสามารถในการเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ ของลูกค้าที่มีกำลังซื้อน้อย พร้อมทั้งนำเสนอเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรใหม่ๆเข้าสู่ตลาด เพื่อเพิ่มความเหมาะสม กับพืชที่ปลูกและสร้างโอกาสในการเป็นเจ้าของเครื่องจักรกลการเกษตรได้ง่ายขึ้น

“จากความมุ่งมั่นในการขยายตลาด เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของคูโบต้ากระจายตัวครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค ในปีนี้บริษัทฯจึงได้มีการ ร่วมทุนกับคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น) จัดตั้งบริษัทขึ้นในประเทศ เมียนมา โดย คูโบต้า ประเทศญี่ปุ่น ถือหุ้น 80% และสยามคูโบต้า ถือหุ้น 20%” นายคิมุระ กล่าวเพิ่มเติม

ในส่วนทิศทางการดำเนินงานตลาดในประเทศของสยามคูโบต้าในปีนี้ นายโอภาศ ธันวารชร กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า “ในปัจจุบันการแข่งขันการผลิต ภาคการเกษตรในระดับโลกสูงขึ้น ทำให้เกษตรกรต้องทำการเกษตรแบบลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต ซึ่งจำเป็นต้องใช้นวัตกรรม ด้านการเพาะปลูกสมัยใหม่ที่มีความแม่นยำมากขึ้น อีกทั้งนโยบายของภาครัฐที่ขับเคลื่อนให้เกษตรกรรวมกลุ่มกัน ซื้อปัจจัยการผลิต รวมกันผลิต และรวมกันขายมากขึ้น ภายใต้โครงการ “เกษตรแปลงใหญ่” โดยมีเกษตรกร ภาครัฐ และเอกชน เข้าไปร่วมกันพัฒนาให้กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หรือที่เรียกว่า เกษตรกรรม 4.0 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯได้มุ่งเน้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ ความต้องการของลูกค้าทั้งกลุ่มข้าว พืชไร่ และเกษตรกรที่ปลูกพืชหลายชนิด (multi-crop) มาอย่างต่อเนื่อง

ในปีนี้บริษัทฯได้วางแผนที่จะมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะในส่วนของ เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อการเก็บเกี่ยว ที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นตัวช่วยแบ่งเบาภาระในเรื่อง การใช้แรงงานคนจำนวนมากในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งเป็นปัญหาหลักของเกษตรกร นอกจากนี้ บริษัทฯจะทำการ ตลาดควบคู่ไปกับการให้ความรู้และโซลูชั่นด้านการเกษตร ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรให้เพิ่ม มากขึ้น เพื่อช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตในการทำเกษตร ซึ่งจะส่งผลให้ภาคการเกษตรของไทยมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และขับเคลื่อนเกษตรกรรมไทยให้เป็น เกษตรกรรม 4.0 ตามนโยบายของภาครัฐ ตลอดระยะเวลากว่า 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงได้พัฒนาระบบการจัดการเกษตรแบบครบวงจรขึ้น ภายใต้ชื่อ “KUBOTA (Agri) Solutions” ทุกคำตอบเรื่องเกษตร ซึ่งจะช่วยยกระดับเกษตรกรรมไทย ด้วยนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรและนวัตกรรม การเพาะปลูก ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีความแม่นยำและสม่ำเสมอ ตั้งแต่การปรับเปลี่ยนจากการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว เป็นการปลูกพืชผสมผสาน การเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการขนส่งผลผลิต เพื่อช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุน เพิ่มปริมาณผลผลิต สร้างคุณภาพผลิตภัณฑ์ และเพิ่มรายได้ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้ดีขึ้น และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวนี้จะเป็นกลยุทธ์หลักที่จะใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯต่อไปในอนาคตความคิดเห็นข่าวน่าสนใจ Hot News
ปตท.-ฟ็อกซ์คอนน์ จับมือปั้นไทยฮับผลิต EV
นิสสัน เสริมตลาดปิกอัพ "นาวารา ซิงเกิล แค็บ"
ไทรอัมพ์ฯ เผย 5โมเดลใหม่ล่าสุด บอนเนวิลล์ 2021
ดูคาติ ตัวแทนใหม่ “โมโตเร อิตาเลียโน่” เปิดโชว์รูมบนตึกอาวดี้
สยามคูโบต้า หนุนทำ Smart Farmer รับแรงงานรุ่นใหม่
ยันม่าร์ เปิดตัวรถเกี่ยวข้าว ตู้แอร์ YH1180 Cabin
เปิดตัว! จอบหมุน ฟาร์มเทค พรีเดเตอร์ แกร่ง แรง เร็ว

หมวดยานยนต์-แทรกเตอร์ โปรโมชั่น-ข่าวเด่น-รีวิว 108เอ็นจินดอทคอม
รถอีวี /รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า โปรโมชั่นรถยนต์ /รถแทรกเตอร์ /จักรยานยนต์ หน้าแรก108engine.com
รถอีโคคาร์ ข่าวรถยนต์-รถไฟฟ้า ข้อตกลงการใช้งาน
รถกระบะ-รถอเนกประสงค์ ข่าวรถแทรกเตอร์-SMART FARM นโยบายความเป็นส่วนตัว
รถแทรกเตอร์ ข่าวรถจักรยานยนต์-รถบิ๊กไบค์ ติดต่อโฆษณา Advertise With Us
รถเกี่ยวนวดข้าว MOTOR SHOW / TRACTOR SHOW ติดต่อเรา Contact Us
รถจักรยานยนต์ ทัวร์ร้านค้ายานยนต์ทั่วไทย  
รถบิ๊กไบค์ รีวิว รถยนต์-รถอีวี  
เครื่องยนต์อเนกประสงค์ รีวิว รถจักรยานยนต์-รถบิ๊กไบค์  
Follow us
   
Copyright © 2000 - 2022  108Engine Dot Com All Rights Reserved