• หน้าแรก
  • รุ่นรถยนต์/อีวี
  • รุ่นจักรยานยนต์
  • รุ่นรถแทรกเตอร์
  • รถเกี่ยวข้าว/Smart Farm
  • เครื่องยนต์อเนกประสงค์
  • ค้นหาผู้จำหน่าย
  • กระดานซื้อขาย/MotorShow
  • ข่าวเด่นรถยนต์Œ/รีวิวรถยนต์
  • ติดต่อโฆษณา

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

นโยบายเกียวกับข้อมูลส่วนบุคคล

108engine ได้กําหนดนโยบายเกียวกับข้อมูลส่วนบุคคลเพือยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย ของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าเยียมชม และใช้บริการ เว็บไซต์ ให้ดียิงขึน โดยนโยบายนีกําหนดขึนเพือให้สอดคล้อง กับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพือช่วยให้ผู้เข้าเยียมชมเว็บไซต์หรือใช้บริการ ได้ทราบถึงแนวทาง ปฏิบัติเกียวกับ นโยบายความเป็นส่วนตัว และทราบถึงทางเลือกเกียวกับความเป็นส่วนตัวเมือเข้าใช้เว็บไซต์

วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ของ กฎหมายและวัตถุประสงค์ในการดําเนิน ธุรกิจ เพือวิเคราะห์ พฤติกรรม การใช้งานของ ผู้เข้าใช้ การเสิร์ชข้อมูล เพือทําให้ เข้าใจพฤติกรรมและตอบสนองความต้องการ ของผู้เข้าเยียมชมเว็บไซต์หรือใช้บริการ เพือปรับแต่งตัวเลือกฟังก์ชันการใช้งาน รวมไปถึง เพือ การพัฒนา Big Data ต่อไปในอนาคต

คุกกี้ (Cookies)

เราใช้คุกกี้ และเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลที่เป็นตัวอักษรซึ่งถูกจัดเก็บบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อเข้าชมเว็บไซต์ ไฟล์ข้อความนี้ เก็บรวบรวมข้อมูล ที่สามารถอ่านได้ด้วยเว็บไซต์เมื่อมีการเข้าเว็บไซต์อีกครั้งในเวลาต่อมา โดยคุกกี้เหล่านี้บางส่วนนี้มีความจำเป็น ไม่เช่นนั้นแล้วเว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ คุกกี้ประเภทอื่น ๆ ยังให้ความสะดวกสบาย แก่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ เนื่องจากมีการจดจำชื่อผู้ใช้ด้วยวิธีที่มีความปลอดภัย และยังจดจำภาษาที่ใช้ ตัวอย่างเช่น คุกกี้ทำให้คุณไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูล เดิมในแต่ละครั้งที่คุณเข้าเว็บไซต์ คุกกี้เหล่านี้จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลที่ระบุตัวตนของคุณ ข้อมูลทั้งหมดที่คุกกี้เหล่านี้เก็บรวบรวมจะนำมารวมเข้าด้วยกัน ดังนั้นจึงไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ใดได้ เมื่อมีการเข้าใช้บริการ 108engine อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบนอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ อุปกรณ์ของผู้เข้าใช้จะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ ซึ่งหากผู้ใช้ไม่ต้องการให้คุกกี้ทำการรวบรวมข้อมูล ก็สามารถจัดการหรือลบคุกกี้ได้ตามต้องการตามแต่ละวิธีการลบของแต่ละเบราว์เซอร์

เราใช้คุกกี้เพื่ออะไร

-เพื่อช่วยให้เราเก็บรักษาตัวแปรที่ใช้สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล (session) เมื่อคุณใช้บริการ และ/หรือ บริการอื่นใด
-เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของระบบของเราให้ดีขึ้น
-เพื่อเก็บรวบรวมความชอบของคุณ และให้บริการที่ปรับแต่งให้มีความเหมาะสมกับคุณ
-เพื่อช่วยให้เราเข้าใจว่าผู้คนใช้บริการของเราอย่างไร และเพื่อทำการปรับปรุงต่อไป

ในเว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ คุณจะสามารถควบคุมได้ว่าจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม หากคุณปิดการใช้งานคุกกี้ หรือจำกัดความสามารถในการตั้งค่าคุกกี้ คุณอาจไม่สามารถได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากเว็บไซต์ หรือเข้าถึงทุกฟังก์ชันการใช้งานได้ ซึ่งอาจจำกัดประสบการณ์การใช้งานโดยรวมของคุณ

วิธีจัดการคุกกี้ Cookies

คุณสามารถจัดการหรือลบคุกกี้ได้ตามต้องการ สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ AboutCookies.org คุณสามารถล้างคุกกี้ทั้งหมดที่จัดเก็บอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ รวมทั้งเว็บเบราว์เซอร์ล่าสุดที่มีตัวเลือกในการบล็อกคุกกี้ แต่ในการบล็อกคุกกี้นั้น คุณจะต้องเปลี่ยนการตั้งค่าผู้ใช้งานของคุณทุกครั้งที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ดูวิธีการตั้งค่าคุกกี้สำหรับเบราว์เซอร์ของคุณที่นี่:

Internet Explorer >คลิก

Microsoft Edge >คลิก

Google Chrome > คลิก

Mozilla Firefox > คลิก

Safari > คลิก

Opera > คลิก

หากคุณล้างคุกกี้ คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณเมื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ108engine.com ในครั้งถัดไป โปรดทราบว่าบริการบางอย่างของ 108engine จำเป็นต้องมีการใช้คุกกี้ การปิดใช้งานคุกกี้อาจส่งผลต่อการใช้งานฟังก์ชันบางอย่างหรือทั้งหมดของบริการเหล่านี้

เราใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมอย่างไร

โดยปกติแล้ว เราใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากคุณ และข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวคุณเพื่อดำเนินการให้บริการ ปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาที่มีต่อคุณ ตอบสนองคำร้องขอของคุณ สื่อสารกับคุณ ดำเนินการให้บริการลูกค้า โดยเราอาจใช้ข้อมูลเพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้ด้วย
- เพื่อทำการตลาดตามกลุ่มเป้าหมาย ทำการโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมาย ปรับปรุงให้ทันสมัย ตามช่องทางการสื่อสาร
- เพื่อยืนยันตัวตนของคุณ และป้องการสแปม หรือการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือผิดกฎหมาย
- เพื่อปรับปรุงบริการของเรา และตอบรับต่อความต้องการ และความพึงพอใจของผู้ใช้
- เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการค้นคว้าและการวิเคราะห์อื่น ๆ
- เพื่อดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือของบุคคลอื่น หรือของนิติบุคคลอื่น
หากคุณไม่ให้ข้อมูลของคุณกับเรา เราอาจไม่สามารถอำนวยความสะดวก ติดต่อสื่อสาร หรือให้บริการของเราบางส่วน หรือทั้งหมดแก่คุณได้

เราเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณไว้นานแค่ไหน

โดยทั่วไปแล้ว เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณไว้เท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการของเรา และ/หรือ ภาระผูกพันต่าง ๆ เท่าที่จำเป็นตามสมควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้ชี้แจงไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ โดยเราอาจเก็บรักษาข้อมูลที่เรามีเหตุอันควรเชื่อว่าอาจเป็นข้อพิพาท/คดีความ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้ทำได้

ติดต่อเรา

หากคุณต้องการใช้สิทธิใด ๆ มีคำถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบริการของเรา มีข้อเสนอแนะ ข้อสงสัย ไปที่ info@108engine.com โดยระบุหัวข้ออีเมล์ขึ้นต้นหัวเรื่องว่า “คำถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว”

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นนโยบายล่าสุด ณ วันที่ระบุข้างต้น เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว และจะแจ้งให้คุณทราบในกรณีที่มีการแก้ไขดังกล่าว โดยเมื่อมีความจำเป็น เราจะขอความยินยอมจากคุณสำหรับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใด ๆ ที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากคุณ

ข้อมูลอัพเดต วันที่ 29 มิถุนายน 2563


หมวดยานยนต์-แทรกเตอร์ โปรโมชั่น-ข่าวเด่น-รีวิว 108เอ็นจินดอทคอม
รถอีวี /รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า โปรโมชั่นรถยนต์ /รถแทรกเตอร์ /จักรยานยนต์ หน้าแรก108engine.com
รถอีโคคาร์ ข่าวรถยนต์-รถไฟฟ้า ข้อตกลงการใช้งาน
รถกระบะ-รถอเนกประสงค์ ข่าวรถแทรกเตอร์-SMART FARM นโยบายความเป็นส่วนตัว
รถแทรกเตอร์ ข่าวรถจักรยานยนต์-รถบิ๊กไบค์ ติดต่อโฆษณา Advertise With Us
รถเกี่ยวนวดข้าว MOTOR SHOW / TRACTOR SHOW ติดต่อเรา Contact Us
รถจักรยานยนต์ ทัวร์ร้านค้ายานยนต์ทั่วไทย  
รถบิ๊กไบค์ รีวิว รถยนต์-รถอีวี  
เครื่องยนต์อเนกประสงค์ รีวิว รถจักรยานยนต์-รถบิ๊กไบค์  
Follow us
   
Copyright © 2000 - 2024  108Engine Dot Com All Rights Reserved
 
cheap air max|cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans|wholesale jewelry china