• หน้าแรก
  • รุ่นรถยนต์/อีวี
  • รุ่นจักรยานยนต์
  • รุ่นรถแทรกเตอร์
  • รถเกี่ยวข้าว/Smart Farm
  • เครื่องยนต์อเนกประสงค์
  • ค้นหาผู้จำหน่าย
  • กระดานซื้อขาย/MotorShow
  • ข่าวเด่นรถยนต์Œ/รีวิวรถยนต์
  • ติดต่อโฆษณา

ข่าวรถแทรกเตอร์-เกษตรอัจฉริยะ | ข่าวรถยนต์-รถอีวี | ข่าวรถจักรยานยนต์-รถบิ๊กไบค์

โปรโมชั่น รถแทรกเตอร์ | โปรโมชั่น รถยนต์ | โปรโมชั่น รถจักรยานยนต์

กฟผ.หนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า มุ่งสู่สังคมสีเขียวขอบคุณ MGR Online (9 ธ.ค. 2020) [2709 Views]

ยานยนต์ไฟฟ้าถือเป็นนวัตกรรมสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นอีกหน่วยงานที่ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง

บิดเปลี่ยนโลก สร้างระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า

รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ กฟผ. หรือ EGAT E-Bike เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมสีเขียวที่ กฟผ.พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดย EGAT E-Bike จำนวน 51 คัน ถูกนำร่องไปใช้ในกิจการเพื่อสังคมและกิจการของ กฟผ.ในพื้นที่สำนักงาน เขื่อน โรงไฟฟ้า และศูนย์การเรียนรู้รวม 19 แห่งทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด “บิดเปลี่ยนโลก” เพราะเพียงแค่เราปรับจากการใช้รถจักรยานยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงแบบเดิมๆ ก็สามารถช่วยเปลี่ยนโลก ไม่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และฝุ่น โดย EGAT E-Bike ถูกออกแบบให้ขับขี่ได้ง่าย มีความปลอดภัยสูงเพราะความเร็วสูงสุดของ EGAT E-Bike เป็นความเร็วที่เหมาะต่อการวิ่งในเมืองไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มอเตอร์มีขนาด 3 กิโลวัตต์ คิดเป็นระยะทางมากกว่า 95 กิโลเมตรต่อการชาร์จ 1 ครั้ง และยังมีประสิทธิภาพพลังงานสูงกว่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ถึงร้อยละ 10 อีกทั้งการใช้ไฟฟ้าเป็นเชื้อเพลิงมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเพียงกิโลเมตรละ 13 สตางค์เท่านั้น ในขณะที่รถจักรยานยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยถึงกิโลเมตรละ 1 บาท จึงสามารถช่วยลดรายจ่ายได้เป็นอย่างดี

สถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ หมดปัญหารอชาร์จไฟ

การชาร์จไฟที่ต้องใช้เวลานานถือเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่สร้างความกังวลต่อผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า EGAT E-Bike จึงถูกออกแบบให้รองรับการสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ ซึ่งผู้ขับขี่สามารถถอดแบตเตอรี่จากตัวรถนำมาสับเปลี่ยนที่สถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ (Battery Swapping Station) ได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จไฟ โดยเบื้องต้น กฟผ.ได้นำร่องจัดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งหมด 3 แห่ง ที่ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี, โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง และศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ลำตะคอง จ.นครราชสีมา

นำร่องใช้รถมินิบัสไฟฟ้าในองค์กรมากที่สุดของประเทศ

รถมินิบัสไฟฟ้า (EV Bus) จำนวน 11 คัน ถูกนำมาใช้แทนรถมินิบัสที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง เพื่อรับส่งพนักงานและประชาชนที่มาศึกษาดูงานในพื้นที่ กฟผ. ได้แก่ โรงไฟฟ้าวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง โรงไฟฟ้าน้ำพอง จ.ขอนแก่น โรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โรงไฟฟ้าจะนะ จ.สงขลา โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา โรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี สำนักงานกลาง กฟผ. และศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. จ.นนทบุรี ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 485 กรัมคาร์บอนต่อกิโลเมตร

เรือโดยสารไฟฟ้า-ยานยนต์รักษ์น้ำ

เรือโดยสารไฟฟ้าฝีมือคนไทยที่ กฟผ.พัฒนาขึ้นเป็นเรือที่มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงาน ไม่มีการปล่อยมลพิษ หรือส่งเสียงดังรบกวน โดยขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนขนาด 214 กิโลวัตต์-ชั่วโมง จำนวน 2 ลำ ได้แก่ เรือโดยสารไฟฟ้าแบบท้องเดียว (Mono Hull) และเรือโดยสารไฟฟ้าแบบสองท้อง (Catamaran) สามารถแล่นได้ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตรต่อการชาร์จ 1 ครั้ง ด้วยความเร็วไม่น้อยกว่า 10 นอต และรองรับผู้โดยสารได้ลำละ 80 ที่นั่ง นอกจากนี้ ระบบปรับอากาศในห้องโดยสารยังออกแบบให้ใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งอยู่บริเวณหลังคาเรือทั้ง 2 ลำด้วย ซึ่งในระยะแรกจะนำไปทดสอบการเดินเรือ เพื่อศึกษาวิจัยและประเมินสมรรถนะของเรือ โดยนำมาใช้ในภารกิจของ กฟผ.ก่อน แล้วจึงจะขยายผลสู่การใช้ประโยชน์สำหรับภาคประชาชนในอนาคต

ทั้งนี้ ภายในปี 2564 กฟผ.ยังตั้งเป้าขยายผลการใช้ EGAT E-Bike สู่หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ในพื้นที่อำเภอบางกรวย จ.นนทบุรี ภายใต้โครงการ Bangkruai Green Community เพื่อผลักดันต้นแบบของชุมชนที่ร่วมกันใช้พลังงานสีเขียวและมีมาตรการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังสอดคล้องกับแนวคิด EGAT for ALL : กฟผ. เพื่อทุกคน รวมถึงเตรียมพัฒนา EGAT E-Bike ในรูปแบบอื่นๆ เพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ที่หลากหลายมากขึ้น การเลือกใช้ยานยนต์ไฟฟ้าจึงถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการเปลี่ยนโลก ช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม และเดินหน้าสู่พลังงานสีเขียวอย่างยั่งยืนความคิดเห็นข่าวน่าสนใจ Hot News
ปตท.-ฟ็อกซ์คอนน์ จับมือปั้นไทยฮับผลิต EV
นิสสัน เสริมตลาดปิกอัพ "นาวารา ซิงเกิล แค็บ"
ไทรอัมพ์ฯ เผย 5โมเดลใหม่ล่าสุด บอนเนวิลล์ 2021
ดูคาติ ตัวแทนใหม่ “โมโตเร อิตาเลียโน่” เปิดโชว์รูมบนตึกอาวดี้
สยามคูโบต้า หนุนทำ Smart Farmer รับแรงงานรุ่นใหม่
ยันม่าร์ เปิดตัวรถเกี่ยวข้าว ตู้แอร์ YH1180 Cabin
เปิดตัว! จอบหมุน ฟาร์มเทค พรีเดเตอร์ แกร่ง แรง เร็วหมวดยานยนต์-แทรกเตอร์ โปรโมชั่น-ข่าวเด่น-รีวิว 108เอ็นจินดอทคอม
รถอีวี /รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า โปรโมชั่นรถยนต์ /รถแทรกเตอร์ /จักรยานยนต์ หน้าแรก108engine.com
รถอีโคคาร์ ข่าวรถยนต์-รถไฟฟ้า ข้อตกลงการใช้งาน
รถกระบะ-รถอเนกประสงค์ ข่าวรถแทรกเตอร์-SMART FARM นโยบายความเป็นส่วนตัว
รถแทรกเตอร์ ข่าวรถจักรยานยนต์-รถบิ๊กไบค์ ติดต่อโฆษณา Advertise With Us
รถเกี่ยวนวดข้าว MOTOR SHOW / TRACTOR SHOW ติดต่อเรา Contact Us
รถจักรยานยนต์ ทัวร์ร้านค้ายานยนต์ทั่วไทย  
รถบิ๊กไบค์ รีวิว รถยนต์-รถอีวี  
เครื่องยนต์อเนกประสงค์ รีวิว รถจักรยานยนต์-รถบิ๊กไบค์  
Follow us
   
Copyright © 2000 - 2024  108Engine Dot Com All Rights Reserved
 
cheap air max|cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans|wholesale jewelry china