• หน้าแรก
  • รุ่นรถยนต์/อีวี
  • รุ่นจักรยานยนต์
  • รุ่นรถแทรกเตอร์
  • รถเกี่ยวข้าว/Smart Farm
  • เครื่องยนต์อเนกประสงค์
  • ค้นหาผู้จำหน่าย
  • กระดานซื้อขาย/MotorShow
  • ข่าวเด่นรถยนต์Œ/รีวิวรถยนต์
  • ติดต่อโฆษณา

ข่าวรถแทรกเตอร์-เกษตรอัจฉริยะ | ข่าวรถยนต์-รถอีวี | ข่าวรถจักรยานยนต์-รถบิ๊กไบค์

โปรโมชั่น รถแทรกเตอร์ | โปรโมชั่น รถยนต์ | โปรโมชั่น รถจักรยานยนต์


ARUN PLUS จับมือ EnCo เปิดตัว “E-Bus”
เดินหน้าสู่ยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ขอบคุณ MGR Online (25 ม.ค. 2022) [1703 Views]

ARUN PLUS จับมือ Enco ในเครือ ปตท. เปิดตัวรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าหรือ E-Bus ที่ผลิตในประเทศ ตัวถังผลิตจากอะลูมิเนียมขึ้นรูปพิเศษ ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุด เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร เสริมศักยภาพการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ ดันไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำด้วยพลังงานสะอาด

วันนี้ (25 มกราคม) นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) นายศิรศักดิ์ จันเทรมะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (EnCo) พร้อมด้วย นายเอกชัย ยิ้มสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อรุณ พลัส จำกัด (ARUN PLUS) ร่วมเปิดตัวและส่งมอบ “E-Bus” รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า ประสิทธิภาพสูงที่ผลิตขึ้นใหม่ในประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับส่งพนักงานในกลุ่ม ปตท. บุคลากรกระทรวงพลังงาน และประชาชนทั่วไปที่มาติดต่องาน

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า ปตท.เร่งพัฒนาและปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ทิศทางพลังงานในอนาคต ซึ่งจะมุ่งเน้นเทรนด์หลักที่สำคัญของโลก 2 ด้าน คือ Go Green และ Go Electric โดยจะยังคงเดินหน้าขยายการลงทุนด้าน EV Value Chain ของกลุ่ม ปตท.ให้ครอบคลุมในทุกมิติ เพื่อรองรับจำนวนผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต และพร้อมพัฒนาเทคโนโลยีการใช้พลังงานทางเลือกที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

ที่ผ่านมา ปตท.ได้จับมือพันธมิตรทางธุรกิจในการพัฒนา EV Charging Station, EV Platform, การตั้งโรงงานผลิต ยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงการลงทุนในธุรกิจแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ทั้ง 4 ล้อ และ 2 ล้อ และประเภทอื่นๆ ดังนั้น การร่วมมือกับ EnCo ในการนำ E-Bus รุ่นใหม่ ซึ่งพัฒนานวัตกรรมตัวถังและโครงสร้างจากอะลูมิเนียมสมัยใหม่ที่ผลิตในประเทศไทย เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน พร้อมระบบความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารครบครัน สำหรับให้บริการรับส่งบุคลากรและประชาชนทั่วไปที่มาติดต่องานในกลุ่ม ปตท. ถือเป็นต้นแบบนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางด้านพลังงานอนาคต ที่จะช่วยผลักดันระบบนิเวศการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ตามทิศทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของภาครัฐ และสอดรับกับวิสัยทัศน์ใหม่ “Powering Life with Future Energy and Beyond” ขับเคลื่อนทุกชีวิต ด้วยพลังงานแห่งอนาคตนายศิรศักดิ์ จันเทรมะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (EnCo) กล่าวว่า EnCo มุ่งเน้นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานควบคู่ไปกับการส่งมอบบริการด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการบริหารจัดการอาคารสถานที่อย่างมีมาตรฐาน การนำ E-Bus ที่พัฒนาโดย ARUN PLUS มาให้บริการทดแทนรถไฟฟ้าโดยสารเดิมภายในศูนย์ เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ เป็นความตั้งใจของ EnCo ที่ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนวัตกรรมและเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยเปิดพื้นที่ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ให้เป็น Sandbox ในการทดสอบการใช้งานรถโดยสารไฟฟ้าในสภาพแวดล้อมจริง ซึ่งทาง ARUN PLUS สามารถนำผลการทดสอบตลอดจนข้อมูลการให้บริการต่างๆ ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนารถโดยสารไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่ตอบโจทย์ทั้งด้านธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคมไปพร้อมกัน

นอกจากนี้ EnCo ยังมีแผนนำนวัตกรรมและเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ศูนย์ EnCo Terminal หรือ EnTer ซึ่งมีกำหนดเปิดให้บริการในปีนี้เพื่อเป็นศูนย์รวมธุรกิจและบริการที่ตอบสนองต่อรูปแบบการทำงานของคนรุ่นใหม่ เช่น Smart office ให้เช่าสถานีอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station) ศูนย์การประชุมที่ทันสมัย ตลอดจน Shopping Mall และแหล่งรวมความบันเทิงสำหรับคนทุกวัย ซึ่ง EnCo ยังคงมองหาผู้ที่สนใจเช่าพื้นที่และร่วมเป็นเครือข่ายทางธุรกิจที่จะเติบโตไปพร้อมกัน และร่วมกันพัฒนาศูนย์ EnTer ให้เป็นจุดนัดพบอีกแห่งหนึ่งของคนไทย

นายเอกชัย ยิ้มสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อรุณ พลัส จำกัด (ARUN PLUS) กล่าวว่า การพัฒนา E-Bus เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจ ARUN PLUS ที่ต้องการตอบโจทย์การสร้างระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร ตั้งแต่การผลิต ประกอบ จัดจำหน่าย ตลอดจนการขายและให้บริการหลังการขาย ซึ่ง ARUN PLUS กำลังเดินหน้าหาเครือข่ายทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือเอกชน เพื่อพัฒนาตลาดยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะไปด้วยกัน

ทั้งนี้ ARUN PLUS ได้ว่าจ้างบริษัท Sakun C (สกุลฎ์ซี) ซึ่งเป็นบริษัทไทยที่เป็นผู้ผลิต E-Bus ภายใต้สเปกรถที่ ARUN PLUS กำหนดเอาไว้ เบื้องต้นผลิตรถ E-Bus จำนวน 5 คันเพื่อให้บริการภายใน EnCoความคิดเห็นข่าวน่าสนใจ Hot News
อีซูซุ ดีแมคซ์ EV รถกระบะไฟฟ้า
ผลิตไทย ส่งขายยุโรปปี 2025
TEIN ลงทุน 1,200 ล้าน
ตั้งโรงงานไทย ราคาลด30%
ยามาฮ่า “XMAX CONNECTED” ดีไซน์ใหม่ 191,100 บาท
ดูคาติ ตั้งโรงงานใหม่
เพิ่มกำลังผลิตเป็น 20,000 คัน
แนะนำแทรกเตอร์ EV เล็กและกลาง พลังแรงผลิตไทย
มหินทรา เปิดตัว แทรกเตอร์ OJA พลังแรง บุกตลาดรถไถอาเซียน
เปิดตัว! จอบหมุน ฟาร์มเทค พรีเดเตอร์ แกร่ง แรง เร็วหมวดยานยนต์-แทรกเตอร์ โปรโมชั่น-ข่าวเด่น-รีวิว 108เอ็นจินดอทคอม
รถอีวี /รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า โปรโมชั่นรถยนต์ /รถแทรกเตอร์ /จักรยานยนต์ หน้าแรก108engine.com
รถอีโคคาร์ ข่าวรถยนต์-รถไฟฟ้า ข้อตกลงการใช้งาน
รถกระบะ-รถอเนกประสงค์ ข่าวรถแทรกเตอร์-SMART FARM นโยบายความเป็นส่วนตัว
รถแทรกเตอร์ ข่าวรถจักรยานยนต์-รถบิ๊กไบค์ ติดต่อโฆษณา Advertise With Us
รถเกี่ยวนวดข้าว MOTOR SHOW / TRACTOR SHOW ติดต่อเรา Contact Us
รถจักรยานยนต์ ทัวร์ร้านค้ายานยนต์ทั่วไทย  
รถบิ๊กไบค์ รีวิว รถยนต์-รถอีวี  
เครื่องยนต์อเนกประสงค์ รีวิว รถจักรยานยนต์-รถบิ๊กไบค์  
Follow us
   
Copyright © 2000 - 2024  108Engine Dot Com All Rights Reserved
 
cheap air max|cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans|wholesale jewelry china