• หน้าแรก
  • รุ่นรถยนต์/อีวี
  • รุ่นจักรยานยนต์
  • รุ่นรถแทรกเตอร์
  • รถเกี่ยวข้าว/Smart Farm
  • เครื่องยนต์อเนกประสงค์
  • ค้นหาผู้จำหน่าย
  • กระดานซื้อขาย/MotorShow
  • ข่าวเด่นรถยนต์Œ/รีวิวรถยนต์
  • ติดต่อโฆษณา

ข่าวรถแทรกเตอร์-เกษตรอัจฉริยะ | ข่าวรถยนต์-รถอีวี | ข่าวรถจักรยานยนต์-รถบิ๊กไบค์

โปรโมชั่น รถแทรกเตอร์ | โปรโมชั่น รถยนต์ | โปรโมชั่น รถจักรยานยนต์


ตลาดรถไทยกลับมาคึกคักหลายปัจจัยผลักดัน
เครื่องยนต์สันดาป ยังเป็นตัวเลือกหลักอยู่ขอบคุณ MGR Online (17 เม.ย. 2023) [527 Views]

SCB EIC Consumer survey พบว่า โดยภาพรวมแล้ว ยานยนต์ที่มีแนวโน้มได้รับความนิยมสูงสุดกระจุกตัวอยู่ในกลุ่ม “รถ SUV” และ “รถเก๋งขนาดกลาง” ขณะที่ “เครื่องยนต์ประเภทสันดาป” ยังคงเป็นตัวเลือกหลักสำหรับแผนการซื้อยานยนต์ในระยะ 1-2 ปีนี้

โดยในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ ยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขยายตัวสูงขึ้นจากปีก่อน 3.9% สอดคล้องกับความต้องการสินเชื่อเช่าซื้อรถที่เพิ่มขึ้นตามแรงสนับสนุนจากโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย ที่จัดขึ้นเพื่อเร่งการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้น1 อย่างไรก็ดี การแข่งขันในตลาดรถยนต์ก็ทวี ความรุนแรงมากขึ้นเช่นกัน

ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากกระแสยานยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประเด็นดังกล่าว จะส่งผลต่อแนวโน้มการเลือกซื้อพาหนะส่วนตัวของผู้บริโภคในตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง SCB EIC Consumer survey พบว่า โดยภาพรวมแล้ว ยานยนต์ที่มีแนวโน้มได้รับความนิยมสูงสุดกระจุกตัวอยู่ในกลุ่ม “รถ SUV” และ “รถเก๋งขนาดกลาง” ขณะที่ “เครื่องยนต์ประเภทสันดาป” ยังคงเป็นตัวเลือกหลักสำหรับแผนการซื้อยานยนต์ในระยะ 1-2 ปีนี้ อย่างไรก็ดี หากเจาะลึกตัวเลือกการขับขี่โดยจำแนกตามข้อมูลประชากร อาทิ เพศและระดับรายได้ จะพบรูปแบบและแนวโน้มความสนใจ ยานยนต์ที่แตกต่างกัน ดังนี้
กลุ่มตัวอย่างเพศชายและหญิงส่วนใหญ่ยังคงนิยมยานยนต์ในระบบสันดาป ขณะที่กลุ่ม LGBTQIA+ ค่อนข้างตื่นตัวกับกระแสยานยนต์ไฟฟ้า ส่วนหนึ่งเพราะถูกดึงดูดจากเทคโนโลยีการขับขี่และรูปลักษณ์ภายนอกที่ทันสมัย

ระดับรายได้ครัวเรือนมีส่วนทำให้ความสนใจต่อยานยนต์แต่ละประเภทแตกต่างกันไป โดยยานยนต์ไฟฟ้าเป็นที่นิยมในครอบครัว ที่มีรายได้สูง ขณะที่รถสันดาปยังคงเป็นตัวเลือกหลักสำหรับครอบครัวที่มีรายได้น้อย-ปานกลาง ซึ่งคาดว่าส่วนหนึ่งเป็นผลจากราคาขาย โดยเฉลี่ยของรถ EVs ที่สูงกว่า ประกอบกับสถานีชาร์จที่ยังไม่ครอบคลุม อีกทั้ง การติดตั้ง EV Charger ณ ที่พักอาศัย มีขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่งยากและมีต้นทุนสูง

ตลาดรถมือ 2 ยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง แต่เริ่มมีความเสี่ยงและความท้าทายด้านต่าง ๆ มากขึ้น ทำให้ภาคธุรกิจจำเป็นต้องเร่งปรับตัว

โดยจากผลสำรวจพบว่า รถมือ 2 ถือเป็นขวัญใจของผู้ประกอบอาชีพอิสระ เนื่องจากบางส่วนซื้อไว้เพื่อทำธุรกิจ ทั้งการค้าขาย และเพื่อรับส่งคนและสิ่งของบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ นอกจากนี้ ผู้บริโภคบางกลุ่มวางแผนซื้อรถมือ 2 ไว้ใช้ชั่วคราว เพื่อรอเปลี่ยนเป็นรถ EVs ในอนาคต ซึ่ง SCB EIC Consumer survey พบคุณลักษณะร่วมบางประการของผู้บริโภคกลุ่มนี้ ได้แก่

1) มีรายได้เฉลี่ยสูงกว่าผู้วางแผนซื้อรถมือ 2 เพื่อใช้งานระยะยาว และ
2) ปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถ EVs ทั้งด้านสมรรถนะการขับขี่และความคุ้มค่า รวมถึงรอความพร้อมของสถานีชาร์จให้ครอบคลุมมากขึ้น ทั้งนี้คาดว่าอุปสงค์ในตลาดรถมือ 2 จะยังสามารถเติบโตได้

แต่ความเสี่ยงของธุรกิจมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
1) อุปสงค์ที่เปราะบางเพราะพึ่งพากำลังซื้อจากกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้มีรายได้ผันผวนเป็นหลัก และ
2) การเปิดตัวรถ EVs รุ่นใหม่ ๆ ที่ทำให้รถมือ 2 ตกรุ่นและมีราคาลดลงอย่างรวดเร็ว

ดังนั้น ธุรกิจเต็นท์รถจึงจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์การขาย เพื่อให้สามารถเข้าถึงและดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงปรับแผนบริหารจัดการสต็อกรถโดยเน้นเลือกรถรุ่นที่ตอบโจทย์ฐานลูกค้าหลัก

ยานยนต์ไฟฟ้ามีแนวโน้มได้รับความนิยมในไทยเพิ่มขึ้น ซึ่งความครอบคลุมของสถานีชาร์จคือปัจจัยหลัก ที่จะช่วยกระตุ้นความสนใจ ของตลาดและทำใหอุปสงค์ยานยนต์ไฟฟ้าเติบโตได้ดีต่อเนื่อง

จากผลสำรวจพบว่าคนไทยส่วนใหญ่ค่อนข้างตื่นตัวกับกระแสยานยนต์ไฟฟ้า (EVs) ส่วนหนึ่งเพราะราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงเทรนด์ใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่กำลังมาแรง อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการครอบครองรถ EVs ในปัจจุบันยังถือว่าอยู่ในระดับต่ำ และกระจุกตัวในกลุ่มผู้มีรายได้สูงเป็นหลัก แต่คาดว่าในระยะถัดไป

ตลาดรถ EVs จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับความสนใจและความเชื่อมั่นที่ทยอยปรับตัวดีขึ้น สะท้อนจากประสบการณ์ตรงจากผู้ใช้งานที่ระบุว่าการขับขี่รถ EVs ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการบำรุงรักษา ขณะที่สมรรถนะการขับขี่ก็ดีขึ้นเพราะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิ ระบบ Autopilot นอกจากนี้ เราเริ่มเห็นถึงโอกาสสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยที่จะสามารถเติบโตเกาะไปกับกระแส EVs นี้ได้

เนื่องจากผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกระแส EVs มากขึ้น อาทิ อู่ซ่อมเฉพาะทาง ร้านขายอะไหล่ รวมถึงร้านขายอุปกรณ์ตกแต่ง ขณะที่มาตรการรัฐที่กำลังดำเนินการอยู่ถือว่ามีตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ดี แต่ต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการเร่งสร้างสถานีชาร์จให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

จากข้อมูลสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และรายงานผลการสำรวจภาวะและแนวโน้มสินเชื่อ (Senior Loan Officer Survey) ไตรมาสที่ 4 ปี 2022 จัดทำโดยธนาคารแห่งประเทศไทยความคิดเห็นข่าวน่าสนใจ Hot News
“พนัส แอสเซมบลีย์” เจ๋งดัดแปล
งรถบรรทุก EV ฝีมือคนไทย
BMW ดันโรงงานระยอง
ฐานผลิตรถ EV 3 แบรนด์
ไรเดอร์ ที่พึ่ง มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า รายใหม่แห่รุกตลาด
ณัฐมอเตอร์เซลส์ ทุ่ม 350 ล้าน ดันยอดปี’66 โต 15%
ไฮฟ์กราวนด์ ชิงเค้ก AgTech เจาะตลาดโดรนเกษตร
สยามคูโบต้า เดินหน้าหนุนเกษตรไทย เป็นNet Zero พร้อมตั้งเป้าโต7%
เปิดตัว! จอบหมุน ฟาร์มเทค พรีเดเตอร์ แกร่ง แรง เร็วหมวดยานยนต์-แทรกเตอร์ โปรโมชั่น-ข่าวเด่น-รีวิว 108เอ็นจินดอทคอม
รถอีวี /รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า โปรโมชั่นรถยนต์ /รถแทรกเตอร์ /จักรยานยนต์ หน้าแรก108engine.com
รถอีโคคาร์ ข่าวรถยนต์-รถไฟฟ้า ข้อตกลงการใช้งาน
รถกระบะ-รถอเนกประสงค์ ข่าวรถแทรกเตอร์-SMART FARM นโยบายความเป็นส่วนตัว
รถแทรกเตอร์ ข่าวรถจักรยานยนต์-รถบิ๊กไบค์ ติดต่อโฆษณา Advertise With Us
รถเกี่ยวนวดข้าว MOTOR SHOW / TRACTOR SHOW ติดต่อเรา Contact Us
รถจักรยานยนต์ ทัวร์ร้านค้ายานยนต์ทั่วไทย  
รถบิ๊กไบค์ รีวิว รถยนต์-รถอีวี  
เครื่องยนต์อเนกประสงค์ รีวิว รถจักรยานยนต์-รถบิ๊กไบค์  
Follow us
   
Copyright © 2000 - 2023  108Engine Dot Com All Rights Reserved
 
cheap air max|cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans|wholesale jewelry china