• หน้าแรก
  • รุ่นรถยนต์/อีวี
  • รุ่นจักรยานยนต์
  • รุ่นรถแทรกเตอร์
  • รถเกี่ยวข้าว/Smart Farm
  • เครื่องยนต์อเนกประสงค์
  • ค้นหาผู้จำหน่าย
  • กระดานซื้อขาย/MotorShow
  • ข่าวเด่นรถยนต์Œ/รีวิวรถยนต์
  • ติดต่อโฆษณา

ข่าวรถแทรกเตอร์-เกษตรอัจฉริยะ | ข่าวรถยนต์-รถอีวี | ข่าวรถจักรยานยนต์-รถบิ๊กไบค์

โปรโมชั่น รถแทรกเตอร์ | โปรโมชั่น รถยนต์ | โปรโมชั่น รถจักรยานยนต์

สยามคูโบต้า หนุนทำ Smart Farmer
รับแรงงานรุ่นใหม่กลับภาคเกษตรข่าวไทยรัฐออนไลน์ (29 ก.ย. 2021) [2624 Views]

โควิด-19 ทำแรงงานกลับสู่ภาคเกษตรมากขึ้น สยามคูโบต้า มองแนวโน้มธุรกิจเครื่องจักรกลเกษตรยังไปได้ต่อ เตรียมดันเครื่องจักรใหม่ๆ รับ Smart Farmer มุ่งสู่เกษตรอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 64 นายทาคาโนบุ อะซึมะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา ส่งผลให้แรงงานกลับภาคเกษตรมากขึ้นกว่า 1.6 ล้านคน ทำให้ความต้องการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพิ่มสูงขึ้น


นายทาคาโนบุ อะซึมะ

จากเหตุดังกล่าวทำให้การส่งออกสินค้าทางการเกษตรได้รับผลกระทบ เนื่องจากความต้องการของต่างประเทศที่ลดลง รวมถึงปัญหาเรื่องการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ส่งผลกระทบต่อการส่งออกข้าวและมันสำปะหลัง ปัจจุบันสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าเริ่มกลับมาอยู่ในเกณฑ์ดี การส่งออกมีแนวโน้มดีขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ มองว่าภาพรวมสถานการณ์ธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตรในปี 64 ช่วงครึ่งปีหลังยังมีแนวโน้มที่ดี โดยคาดการณ์ GDP ภาคเกษตรของไทยเติบโต 2-3% และ GDP ภาคเกษตรของกัมพูชาซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักอยู่ที่ 6%

ดังนั้น บริษัทฯ จึงพัฒนานวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรในรูปแบบต่างๆ หวังให้เกษตรกรใช้เครื่องจักรกลการเกษตร และโซลูชันมาบริหารจัดการในการทำการเกษตรได้ ลดความเสี่ยงจากความผันผวนจากปัจจัยต่างๆ ตลอดจนสามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต นำไปสู่การสร้างรายได้เพิ่มขึ้นส่วนการจัดส่งสินค้าให้ทันกับความต้องการ การผลิตของ supplier อาจได้รับผลกระทบจากภาวะโรคระบาด แต่สถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นจากการใช้มาตรการ Bubble & Seal และเร่งจัดหาวัคซีนให้พนักงาน พร้อมแผนเพิ่มกำลังการผลิตในช่วงครึ่งปีหลังมากขึ้น เพื่อให้พร้อมส่งมอบสินค้าให้ทันกับความต้องการของตลาด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เตรียมเปิดตัวสินค้าใหม่ อาทิ รถดำนาเดินตาม 4 แถว โดรนเพื่อการเกษตร โรงเรือนอัจฉริยะ (Greenhouse) และรถปลูกผัก (Vegetable Planter) พัฒนานวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรในรูปแบบต่างๆ

โดยบริษัทคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น วางแนวทางดำเนินธุรกิจโดยการพัฒนาสินค้าเพื่อสานต่อความยั่งยืนทั้งด้านอาหาร น้ำ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้บริโภคทั่วโลกมีความมั่นคงทางอาหารในการบริโภคจากผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย สอดรับเทรนด์โลกในปี 2030 และมีกลยุทธ์มุ่งเน้นการสร้างแบรนด์ชั้นนำระดับโลก GMB หรือ Global Major Brand พร้อมเป็น The Most Trusted Brand ของเกษตรกรทั่วโลก


นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์

นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า ตลาดเครื่องจักรกลการเกษตรในภาพรวมของบริษัทตั้งแต่ปี 61-63 พบว่า เครื่องจักรกลการเกษตรที่เป็นยอดขายหลักของบริษัท อย่างแทรกเตอร์และรถเกี่ยวนวดข้าวมียอดขายเพิ่มขึ้น

โดยลูกค้าเก่าของบริษัทฯ มีการซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรเพิ่มขึ้นกว่า 30% เนื่องจากการขยายพื้นที่การเพาะปลูก อีกทั้งราคาพืชผลทางการเกษตรโดยรวมมีทิศทางที่ดีขึ้น โดยลูกค้าปัจจุบันบางส่วนหันมาใช้โซเชียลมีเดีย และดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านการเกษตร เป็น Smart Farmer เพิ่มขึ้น

สำหรับภาคการเกษตรในปี 64 บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะมีการขยายตัว โดยมาจากปัจจัยสภาพภูมิอากาศเอื้ออำนวย ต่อการทำการเกษตรมากขึ้น จะมีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับการเพาะปลูก และไม่ประสบปัญหาภัยแล้งที่รุนแรง เหมือนปีที่ผ่านมา แต่ยังคงมีความเสี่ยงจากสถานการณ์พายุฤดูฝนที่เกิดขึ้นในขณะนี้ จึงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ อุทกภัยในหลายพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบให้มากที่สุด รวมถึงความไม่แน่นอนของการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของสินค้าเกษตรและปริมาณผลผลิตภายในประเทศ

ส่วนแนวโน้มครึ่งปีหลัง 64 เติบโตมากขึ้น แรงงานกลับสู่ภาคเกษตร ด้านการส่งออก ด้วยค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง ทำให้ตลาดมีความต้องการสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น รวมถึงความต้องการของพืชมูลค่าสูงใหม่ๆ เช่น สมุนไพรและผลไม้ สินค้าเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์

อีกทั้งด้านนวัตกรรมการเกษตร มีแนวโน้มการใช้เทคโนโลยี IOT และนวัตกรรมมาใช้ในภาคการเกษตร แบบ Smart Farming เพื่อยกระดับการพัฒนาเกษตรกรรมใน 4 ด้าน ได้แก่ 1.ลดต้นทุนในกระบวนการผลิต 2.เพิ่มผลผลิต คุณภาพสินค้า และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 3.ลดความเสี่ยงในภาคเกษตรที่เกิดจากการระบาดของศัตรูพืชและจากภัยธรรมชาติ และ 4.จัดการส่งผ่านความรู้โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีแนวคิด KUBOTA (Agri) Solutions หรือ KAS เกษตรครบวงจร สู่การพัฒนาเป็น Innovative Farming Experience Center ที่สร้างประสบการณ์การเกษตรสมัยใหม่ของคูโบต้าในภูมิภาคอาเซียน รวมถึง สนับสนุนการใช้ Smart Farming Platform เพิ่มการเข้าถึงเครื่องจักรกลการเกษตร ผ่านการเช่าหรือแชร์ การใช้งานเครื่องจักรฯ เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ครัวเรือนมากขึ้น.ความคิดเห็นข่าวน่าสนใจ Hot News
ส่อง ‘โดรนการเกษตร’ มาแรง แม้นลงทุนสูง หาคนขับยาก
“แอปพลิเคชันคันนา” บริหารแปลงเกษตร หนุนการปลูกเปียกสลับแห้ง
เปิดตัว! จอบหมุน ฟาร์มเทค พรีเดเตอร์ แกร่ง แรง เร็ว
โตโยต้า ลุยยกแผง ปิกอัพ
BEV-FCEV-Diesel Hybrid
ยานยนต์ไฟฟ้าโต 380%
รถBEV ทะลุ 76,366คัน
ยามาฮ่า ขน EV ร่วมวง
Japan Mobility Show
ไทยฮอนด้า เปิดตัว ‘New Honda Giorno+’ ราคาเริ่ม 61,900 บาท
รถเกี่ยวนวดข้าว อินเตอร์แบรนด์


รถเกี่ยวนวดข้าวไทย


ราคารถเกี่ยวนวดข้าว


รถแทรกเตอร์


ราคารถแทรกเตอร์

หมวดยานยนต์-แทรกเตอร์ โปรโมชั่น-ข่าวเด่น-รีวิว 108เอ็นจินดอทคอม
รถอีวี /รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า โปรโมชั่นรถยนต์ /รถแทรกเตอร์ /จักรยานยนต์ หน้าแรก108engine.com
รถอีโคคาร์ ข่าวรถยนต์-รถไฟฟ้า ข้อตกลงการใช้งาน
รถกระบะ-รถอเนกประสงค์ ข่าวรถแทรกเตอร์-SMART FARM นโยบายความเป็นส่วนตัว
รถแทรกเตอร์ ข่าวรถจักรยานยนต์-รถบิ๊กไบค์ ติดต่อโฆษณา Advertise With Us
รถเกี่ยวนวดข้าว MOTOR SHOW / TRACTOR SHOW ติดต่อเรา Contact Us
รถจักรยานยนต์ ทัวร์ร้านค้ายานยนต์ทั่วไทย  
รถบิ๊กไบค์ รีวิว รถยนต์-รถอีวี  
เครื่องยนต์อเนกประสงค์ รีวิว รถจักรยานยนต์-รถบิ๊กไบค์  
Follow us
   
Copyright © 2000 - 2024  108Engine Dot Com All Rights Reserved
 
cheap air max|cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans|wholesale jewelry china