• หน้าแรก
  • สมัครสมาชิก
  • สเปค/ราคารถ
  • ค้นหาร้านค้า
  • กระดานซื้อขาย
  • งานรถ/ทัวร์ร้าน
  • ข่าว / รีวิวรถ
  • ติดต่อโฆษณา
  • ติดต่อเราทำไมต้องโฆษณาออนไลน์กับเรา  |   อัตราค่าโฆษณา  |   ขั้นตอนลงโฆษณา   |    ติดต่อ-สอบถาม
     1. เว็บ108engine ตลาดกลางรถยนต์-จักรยานยนต์-รถแทรกเตอร์-เครื่องยนต์การเกษตร เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้ง รถยนต์ / รถปิกอัพ / รถจักรยานยนต์ / รถบิ๊กไบค์ / รถแทรกเตอร์ / รถเกี่ยวนวดข้าว / เครื่องยนต์ดีเซล / เครื่องยนต์เบนซิน / เครื่องยนต์มือสอง ทั้งในกลุ่มบริษัท/ร้านค้าฝั่งผู้ขาย และ ผู้ใช้สินค้าข้างต้นในฝั่งผู้ซื้อ

     2. เว็บ108engine มีเนื้อหา ข้อมูลครอบคลุมถึงสินค้าใน4กลุ่มหลัก รถยนต์ / รถจักรยานยนต์ / รถแทรกเตอร์ / เครื่องยนต์เกษตร ทั้งรุ่น-ยี่ห้อยอดนิยมในตลาด รวมทั้งสเปคและราคาแนะนำ ยิ่งกว่านั้น ยังมีความคิดเห็นของผู้ใช้ในจุดเดียวกัน ซึ่งเนื้อหาข้างต้น มักถูกค้นหาผ่าน Google Search Engine ใน10อันดับแรกเสมอ

     3. สามารถโฆษณา เพื่อสร้างแบรนด์ และการรับรู้ ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ทั้งร้านค้าผู้ขาย และผู้ใช้ไปพร้อมกัน มีความยืดหยุ่น สามารถปรับให้ทันกับสภาพ ตลาดที่มีการแข่งขันสูง ภาวะผันแปรได้เสมอ

     4. เว็บติด Google PageRank 3 เนื้อหา สินค้าและบริการ ของผู้ลงโฆษณา มักติดคำถูกค้นหาผ่าน Google เสมอ

     5. โฆษณาทุกวัน ตลอด24ชม. ราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับสื่อโฆษณาอื่น กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงใด้ทุกที่ทั่วไทยทั่วโลกที่อินเตอร์เน็ตไปที่ สามารถแชร์เนื้อหา ไปให้ผู้สนใจหรือเกี่ยวข้องได้ง่าย สะดวกและประหยัดในการเสนอสินค้า-บริการให้ลูกค้าเป้าหมาย
หน้าราคา (ยานยนต์/รถแทรกเตอร์/เครื่องยนต์)หน้าสเปครวมแยกประเภท (ยานยนต์/รถแทรกเตอร์/เครื่องยนต์)หน้าสเปคแต่ละรุ่น (ยานยนต์/รถแทรกเตอร์/เครื่องยนต์)
หน้าชุมชนร้านค้า (ยานยนต์/รถแทรกเตอร์/เครื่องยนต์)


หน้าชุมชนร้านค้ารถยนต์ / สเปค / ราคา รถอีโคคาร์ทุกหน้า
ตำแหน่ง
Position
รูปแบบโฆษณา
Banner
จำนวนป้าย Capacity ขนาด Size
(Pixel)
แสดงโฆษณา
Display
ราคา/ 3-12เดือน
Rate/ 3-12Month
A5+A6+A7+A8 ป้ายแบนเนอร์ Banner 3 Banners 970x100 ป้ายหมุนเวียน
Rotation
สอบถาม (Call)
Billboard Ad5+6 ป้ายแบนเนอร์ Banner 2 Banners 1,090 x 290 ป้ายหมุนเวียน
Rotation
สอบถาม (Call)
S5+S6+S7+S8 ป้ายแบนเนอร์ Banner 8 Banners 650 x 360 สไลด์ทุกหน้า
SlideAllPages
สอบถาม (Call)
L5+L6+L7+L8 ป้ายแบนเนอร์ Banner 1 Banner 300 x 250 แสดงทุกหน้า
Fit Banner
สอบถาม (Call)
P5+P6+P7+P8 ป้ายแบนเนอร์ Banner 1 Banner 300 x 250 แสดงทุกหน้า
Fit Banner
สอบถาม (Call)


หน้าชุมชนร้านค้ารถยนต์ / สเปค / ราคา รถกระบะ-พีพีวี ทุกหน้า
ตำแหน่ง
Position
รูปแบบโฆษณา
Banner
จำนวนป้าย Capacity ขนาด Size
(Pixel)
แสดงโฆษณา
Display
ราคา/ 3-12เดือน
Rate/ 3-12Month
A5+A6+A7+A8 ป้ายแบนเนอร์ Banner 3 Banners 970x100 ป้ายหมุนเวียน
Rotation
สอบถาม (Call)
Billboard Ad5+6 ป้ายแบนเนอร์ Banner 2 Banners 1,090 x 290 ป้ายหมุนเวียน
Rotation
สอบถาม (Call)
S5+S6+S7+S8 ป้ายแบนเนอร์ Banner 8 Banners 650 x 360 สไลด์ทุกหน้า
SlideAllPages
สอบถาม (Call)
L5+L6+L7+L8 ป้ายแบนเนอร์ Banner 1 Banner 300 x 250 แสดงทุกหน้า
Fit Banner
สอบถาม (Call)
P5+P6+P7+P8 ป้ายแบนเนอร์ Banner 1 Banner 300 x 250 แสดงทุกหน้า
Fit Banner
สอบถาม (Call)


หน้าชุมชนร้านค้าจักรยานยนต์ / สเปค / ราคา จักรยานยนต์ ทุกหน้า
ตำแหน่ง
Position
รูปแบบโฆษณา
Banner
จำนวนป้าย Capacity ขนาด Size
(Pixel)
แสดงโฆษณา
Display
ราคา/ 3-12เดือน
Rate/ 3-12Month
A5+A6+A7+A8 ป้ายแบนเนอร์ Banner 3 Banners 970x100 ป้ายหมุนเวียน
Rotation
สอบถาม (Call)
Billboard Ad5+6 ป้ายแบนเนอร์ Banner 2 Banners 1,090 x 290 ป้ายหมุนเวียน
Rotation
สอบถาม (Call)
S5+S6+S7+S8 ป้ายแบนเนอร์ Banner 8 Banners 650 x 360 สไลด์ทุกหน้า
SlideAllPages
สอบถาม (Call)
L5+L6+L7+L8 ป้ายแบนเนอร์ Banner 1 Banner 300 x 250 แสดงทุกหน้า
Fit Banner
สอบถาม (Call)
P5+P6+P7+P8 ป้ายแบนเนอร์ Banner 1 Banner 300 x 250 แสดงทุกหน้า
Fit Banner
สอบถาม (Call)


หน้าชุมชนร้านค้ารถแทรกเตอร์ / สเปค / ราคา รถแทรกเตอร์ทุกหน้า
ตำแหน่ง
Position
รูปแบบโฆษณา
Banner
จำนวนป้าย Capacity ขนาด Size
(Pixel)
แสดงโฆษณา
Display
ราคา/ 3-12เดือน
Rate/ 3-12Month
A5+A6+A7+A8 ป้ายแบนเนอร์ Banner 3 Banners 970x100 ป้ายหมุนเวียน
Rotation
สอบถาม (Call)
Billboard Ad5+6 ป้ายแบนเนอร์ Banner 2 Banners 1,090 x 290 ป้ายหมุนเวียน
Rotation
สอบถาม (Call)
S5+S6+S7+S8 ป้ายแบนเนอร์ Banner 8 Banners 650 x 360 สไลด์ทุกหน้า
SlideAllPages
สอบถาม (Call)
L5+L6+L7+L8 ป้ายแบนเนอร์ Banner 1 Banner 300 x 250 แสดงทุกหน้า
Fit Banner
สอบถาม (Call)
P5+P6+P7+P8 ป้ายแบนเนอร์ Banner 1 Banner 300 x 250 แสดงทุกหน้า
Fit Banner
สอบถาม (Call)


โปรโมชั่น   * เพิ่มชื่อกิจการร้านค้าในชุมชนร้านค้ารถแทรกเตอร์ ทั่วไทย พร้อมเว็บเพจ แทรกเตอร์
                   ชื่อกิจการคุณ 1หน้า เริ่มต้น 50บาท/วัน
(เชื่อมต่อข้อมูลแทรกเตอร์กว่า120หน้า)


หน้าชุมชนร้านค้าแทรกเตอร์ / สเปค / ราคา รถเกี่ยวนวดข้าวทุกหน้า
ตำแหน่ง
Position
รูปแบบโฆษณา
Banner
จำนวนป้าย Capacity ขนาด Size
(Pixel)
แสดงโฆษณา
Display
ราคา/ 3-12เดือน
Rate/ 3-12Month
A5+A6+A7+A8 ป้ายแบนเนอร์ Banner 3 Banners 768 x 90 ป้ายหมุนเวียน
Rotation
สอบถาม (Call)
Billboard Ad5+6 ป้ายแบนเนอร์ Banner 2 Banners 1,090 x 290 ป้ายหมุนเวียน
Rotation
สอบถาม (Call)
S5+S6+S7+S8 ป้ายแบนเนอร์ Banner 8 Banners 650 x 360 สไลด์ทุกหน้า
SlideAllPages
สอบถาม (Call)
L5+L6+L7+L8 ป้ายแบนเนอร์ Banner 1 Banner 300 x 250 แสดงทุกหน้า
Fit Banner
สอบถาม (Call)
P5+P6+P7+P8 ป้ายแบนเนอร์ Banner 1 Banner 300 x 250 แสดงทุกหน้า
Fit Banner
สอบถาม (Call)


หน้าชุมชนร้านค้าเครื่องยนต์เกษตร / สเปค / ราคา เครื่องยนต์เกษตร ทุกหน้า
ตำแหน่ง
Position
รูปแบบโฆษณา
Banner
จำนวนป้าย Capacity ขนาด Size
(Pixel)
แสดงโฆษณา
Display
ราคา/ 3-12เดือน
Rate/ 3-12Month
A5+A6+A7+A8 ป้ายแบนเนอร์ Banner 3 Banners 768 x 90 ป้ายหมุนเวียน
Rotation
สอบถาม (Call)
Billboard Ad5+6 ป้ายแบนเนอร์ Banner 2 Banners 1,090 x 290 ป้ายหมุนเวียน
Rotation
สอบถาม (Call)
S5+S6+S7+S8 ป้ายแบนเนอร์ Banner 8 Banners 650 x 360 สไลด์ทุกหน้า
SlideAllPages
สอบถาม (Call)
L5+L6+L7+L8 ป้ายแบนเนอร์ Banner 1 Banner 300 x 250 แสดงทุกหน้า
Fit Banner
สอบถาม (Call)
P5+P6+P7+P8 ป้ายแบนเนอร์ Banner 1 Banner 300 x 250 แสดงทุกหน้า
Fit Banner
สอบถาม (Call)


              PROMOTION * S5+S6+S7+S8 (2BannerSlideติดต่อกัน) สนใจโทรสอบถาม (Call)

ขั้นตอนการติดต่อลงโฆษณา
      1. ผู้สนใจแจ้งตำแหน่งโฆษณาที่สนใจ ทางแบบฟอร์มข้างท้าย หรืออีเมล์ ads@108engine.com พร้อมไฟล์ภาพ/ข้อความ
      2. ทีมงานฯ แจ้งรายละเอียด หลังผู้ลงโฆษณาชำระเงิน แสดงหลักฐานการชำระเงิน ไปที่ ads@108engine.com
      3. ทีมงานฯ แจ้งให้ผู้ลงโฆษณาเข้าตรวจสอบ พร้อมกับแจ้งเวลาสิ้นสุดโฆษณา
         สนใจโฆษณา สามารถสอบถามรายละเอียดในแบบฟอร์มข้างท้าย เราจะส่งรายละเอียดกลับไปหาท่านโดยเร็ว

แบบฟอร์มติดต่อโฆษณา / Advertising Contact Form
เรื่อง  Subject :
* ชื่อผู้ติดต่อ  
Contact Name :
ชื่อกิจการ  
Company Name :
FB Page :
*  อีเมล์  Email :
โทรศัพท์  Phone:
สนใจตำแหน่ง 
(Ads. Position) :
* ข้อความ 
(Message) :
*  พิมพ์อักษรตามภาพ
Type the letters :
This Is CAPTCHA Imageทำไมต้องโฆษณากับเรา  |   อัตราค่าโฆษณา  |   ขั้นตอนลงโฆษณาและชำระเงิน   |    ติดต่อ-สอบถามเรา


รถยนต์-รถกระบะ CAR รถจักรยานยนต์ MOTORCYCLE รถแทรกเตอร์ FARM TRACTOR เครื่องยนต์เกษตร GENERAL ENGINE
รถอเนกประสงค์ / PPV รถบิ๊กไบค์ฮอนด้า / Honda Big Bike คูโบต้า Kubota / ยันม่าร์ Yanmar เครื่องยนต์เบนซิน 5-7แรงม้า .
รถยนต์อีโคคาร์ รถจักรยานยนต์ เอที / Automatic นิวฮอลแลนด์ New Holland เครื่องยนต์เบนซิน 8-15แรงม้า
รถกระบะ 2ประตู รถจักรยานยนต์ ครอบครัว / Family จอห์นเดียร์ John Deere / คลาส Claas เครื่องยนต์ดีเซล 5-9แรงม้า
รถกระบะ แค็บ รถจักรยานยนต์ ออฟโรด / Off-Road แมสซี่ Massey Ferguson / ไคโอติ Kioti เครื่องยนต์ดีเซล 10-12แรงม้า
รถกระบะ 4ประตู รถจักรยานยนต์ สปอร์ต / Sport รถเกี่ยวนวดข้าว HARVESTER เครื่องยนต์ดีเซล 14-16แรงม้า
Kubota Yanmar Claas John Deere  
Follow us     ติดต่อโฆษณา Advertising ติดต่อทั่วไป Contact us
 
Copyright © 2000 - 2020  108 Engine Dot Com All Rights Reserved © สงวนลิขสิทธิ์